logo linkedin
logo facebook
logo youtube
logo international trade
logo international trade
Bekijk alle cases Ga terug

" De duurzaamheidsgedachte maakt deel uit van het Tailormade Logistics DNA. "

Wim Bauwens

Marketing & Communications

Duurzaamheid in de internationale handel

Als logistieke dienstverlener zijn we bij Tailormade Logistics (TML) een pionier op het gebied van duurzaamheid in al zijn aspecten. Dit zowel op het vlak van onze logistieke dienstverlening als op vlak van HR.

Duurzame HR is essentieel. Daarmee garanderen we de continuïteit van onze operaties en bijgevolg een optimale dienstverlening naar onze klanten.  Niet alleen het aantrekken van talent maar ook het talent dat al in huis is vormen en behouden, is cruciaal.  Onze  medewerkers dragen bij tot het commercieel succes en de groei van de onderneming.  Hun creativiteit, kennis, betrokkenheid en engagement zijn noodzakelijk. Als organisatie vinden we het zeer bemoedigend dat duurzaamheid en ecologie de laatste jaren aan belang wint.

Om onze duurzaamheidsambities scherp te stellen en te formaliseren stelde TML in 2020 een Sustainability Coördinator aan. Onder zijn begeleiding werd aan de hand van de Sustatool van de Vlaamse Overheid vorm en richting gegeven aan ons duurzaamheidsbeleid.

Uit de analyse bleek dat er reeds heel wat ‘informele’ duurzame initiatieven aanwezig waren. Deze initiatieven werden geïnventariseerd, geformaliseerd en waar mogelijk verbeterd en aangevuld. Deze projecten zijn vertaald in doelstellingen voor de komende jaren.

Enkele voorbeelden:

HR

  • Een inclusief personeelsbeleid als absolute meerwaarde om medewerkers kansen te geven zich via verschillende kanalen verder te ontwikkelen. Een goede begeleiding en de zorg voor evenwichtige functies en loopbanen stimuleren dit continue proces.
  • De betrokkenheid van de medewerkers vergroten via gerichte interne communicatie, het uitwisselen van good practices, ervaring en ideeën…

Logistiek

  • Het installeren van zonnepanelen
  • Het reduceren van het aantal ‘last mile’ kilometers door verdere uitbreiding van het netwerk om op die manier de service naar onze klanten verder op te schalen
  • Het uitbreiden van ons intermodaal vervoersaanbod

In de komende jaren worden de huidige doelstellingen geëvalueerd en bijgestuurd in combinatie met het vooropstellen van bijkomende doelen:

  • Het optrekken van het aantal trainings- en opleidingsuren per medewerker
  • Het stelselmatig vervangen van het wagenpark door elektrische en hybride bedrijfsvoertuigen
  • Het voorzien van 120 laadpunten voor elektrische voertuigen

Al deze doelstellingen werden beknopt visueel opgenomen in de infografiek terug te vinden in ons duurzaamheidsrapport.

Om onze duurzaamheidsinspanningen en -ambities duidelijk te communiceren naar alle stakeholders, zowel intern als extern, publiceren we jaarlijks een duurzaamheidsverslag.

We zijn trots dat onze voortrekkersrol op het vlak van duurzame logistiek ook erkend wordt binnen onze sector. Zo sleepten we recent de Transport & Logistics Green Truck Award 2023 in de wacht.