logo linkedin
logo facebook
logo youtube
logo international trade
logo international trade

Logistiek in België

De meeste logistieke bedrijven zijn gevestigd in de provincies Antwerpen (haven van Antwerpen) en Vlaams-Brabant (Brucargo, het goederengedeelte van de luchthaven van Zaventem). Nemen we een kijkje over de taalgrens dan zien we dat Henegouwen en Luik koplopers zijn.

Bekijk alle statistieken

De sector

Bijna 60.000 bedienden in 3800 bedrijven zorgen ervoor dat de Belgische economische motor op volle toeren draait. Dit voorbeeld toont hoe belangrijk internationale handel, vervoer en logistiek is op wereldvlak:

Je haalt je nieuwe Toyota af bij de autodealer. Die wagen komt daar niet zomaar. Toeleveranciers vanuit de hele wereld zorgden ervoor dat de vijfduizend onderdelen tijdig in het Japanse fabriek raakten. Na de productie vertrok de wagen naar België per boot.

Drie weken later kwam hij aan op de terminal in de haven van Zeebrugge – de draaischijf voor het transport van rollend materieel. Daar kreeg hij de gevraagde opties. Na een controle en een onderhoudsbeurt ging hij de vrachtwagen op, richting jouw dealer.

Achter de schermen werken tal van internationale logistieke bedrijven om alles in goede banen te leiden: laden, lossen,  vervoeren, controleren, verpakken, opslaan en afleveren op de eindbestemming. De verscheidenheid aan diensten is slechts een van de redenen waarom deze sector zo boeiend is. Maar ook de locatie van de bedrijven biedt mogelijkheden: zee-, binnen- en luchthavens, logistieke en transportzones, spoorweghubs, industrieterreinen en zelfs midden in de stad.

Ten slotte streeft de sector ook naar technologische vooruitgang en ecologische vernieuwing. Daarbij spelen slimme logistiek, e- commerce, big data, Internet of Things … een belangrijke rol – met duurzaamheid als rode draad doorheen het logistieke verhaal. Bovendien evolueert de dienstverlening zich meer en meer richting strategische ondersteuning in de industrie en handel.

Meer weten over deze boeiende sector? Maak kennis met de:

international trade

De bedrijven

Maar liefst 3800 Belgische bedrijven vallen onder paritair comité (PC) 226 – sector van de internationale handel, vervoer en logistiek. Vaak liggen ze in:

 • zee-, binnen- en luchthavens
 • logistieke en transportzones
 • spoorweghubs

Je vindt ze ook terug op industrieterreinen en soms midden in een stad. In Vlaanderen vind je in Antwerpen en Vlaams-Brabant de grootste concentraties van PC 226 ondernemingen. In Wallonië is dat in Henegouwen en Luik.

 

Benieuwd naar de logistieke wereldspelers?

Sommige bedrijven specialiseren zich in een bepaalde tak, andere combineren verschillende diensten en bieden een totaalpakket. We maken onderscheid tussen zes clusters:

 • Expeditie: het vervoer van goederen organiseren en opvolgen, het wereldwijd verhandelen van goederen.
 • Douaneactiviteiten: douanedocumenten en certificaten opmaken zodat de import en export van goederen vlekkeloos verloopt. 
 • Transport: goederen transporteren via spoor-, weg-, lucht-, zeevervoer, binnenvaart, pijpleiding of combinaties van deze transportmodi.
 • Goederenbehandeling: goederen laden en lossen, opslaan, … in zee- en luchthavens.
 • Logistiek: magazijnen en distributiecentra organiseren en optimaliseren.
 • Ondersteunende activiteiten: goederen controleren en ondersteunen.
infographics international transport

Sommige bedrijven specialiseren zich in een bepaalde tak, andere combineren verschillende diensten en bieden een totaalpakket. We maken onderscheid tussen zes clusters:

 • Expeditie: het vervoer van goederen organiseren en opvolgen, het wereldwijd verhandelen van goederen.
 • Douaneactiviteiten: douanedocumenten en certificaten opmaken zodat de import en export van goederen vlekkeloos verloopt. 
 • Transport: goederen transporteren via spoor-, weg-, lucht-, zeevervoer, binnenvaart, pijpleiding of combinaties van deze transportmodi.
 • Goederenbehandeling: goederen laden en lossen, opslaan, … in zee- en luchthavens.
 • Logistiek: magazijnen en distributiecentra organiseren en optimaliseren.
 • Ondersteunende activiteiten: goederen controleren en ondersteunen.

Expeditiekantoor regelt transport van a naar b

In een expeditiekantoor organiseren expediteurs de verzending van goederen. Ze:

 • onderzoeken via welke route de producten efficiënt op hun bestemming raken
 • bepalen welk transportmiddel daarvoor in aanmerking komt
 • houden rekening met mogelijkheden en beperkingen
 • vragen transporttarieven aan, boeken het transport (zee, lucht, spoor, weg) en brengen douaneformaliteiten in orde

Daartoe werken ze nauw samen met onder andere goederenbehandelaars, douaneagentschappen en transportbedrijven. Sommige bedrijven hebben hun eigen expeditieafdeling. Vaak specialiseren expeditiekantoren zich dan weer in een bepaald logistiek domein, denk aan weg- of spoorvervoer, zee- of luchtvracht of douane.
Als expediteur kies je dus uit een gevarieerd aanbod aan logistieke bedrijven. Meer weten over deze boeiende job? Ontdek er hier alles over. Neem zeker ook een kijkje op de website van FORWARD Belgium voor meer info.

Voorbeelden van expeditiekantoren

Expediteur kantoor

Trading company: betekenis en functie

Matchen van vraag en aanbod

De betekenis van een trading company hoef je niet ver te zoeken. Als handelsbedrijf is het gespecialiseerd in de handel van een of meer producten of grondstoffen. Vaak gaat het over bulkgoederen zoals koffie, staal, ertsen, chemische producten en andere grondstoffen.

Een trading company koopt producten in het ene land en verkoopt deze in verschillende andere landen waar ze een eigen netwerk heeft. Het matchen van vraag en aanbod staat hierbij centraal.

Welke activiteiten?

Volgende activiteiten zijn prioritair bij een trading company:

• identificeren van concurrentiële leveranciers wereldwijd.
• onderhandelen over verkoop- en leveringsvoorwaarden
• afhandelen van documentair krediet of andere betalingsmogelijkheden
• aansturen van de logistiek en transport
• afhandelen en beheren van douaneformaliteiten
• verkopen van de producten via haar netwerk.

Bekijk hier de uiteenzetting van Peggy Laenen, hoofd HR bij Steelforce.

Trading company: praktijkvoorbeeld

Een trading company zoekt naar staal in opdracht van een klant voor de auto-industrie. Als er een akkoord is over de prijs en het volume, regelt hij de rest van de supply chain via tal van tussenpersonen: van goederenstroom tot financiële transactie, inclusief transportdocumenten en douaneformaliteiten. Hij zorgt ervoor dat het juiste staal tegen de juiste voorwaarden op het juiste moment wordt geleverd.

Voorbeelden van trading companies

trader

Douaneagentschap voor in- en uitvoerdocumenten

De internationale handel is een complexe wereld. Als je goederen in- of uitvoert, heb je verschillende documenten, vergunningen en certificaten nodig. Die bepalen hoeveel invoerrechten, btw of accijnzen je moet betalen.
De douanewetgeving is enorm uitgebreid. Als specialist weet een douaneagentschap precies welke wettelijke bepalingen er van toepassing zijn. Zo maakt het de noodzakelijke documenten klaar voor expediteur, scheepsagent of transporteur. Bovendien adviseert het importeurs en exporteurs bij de in- en uitvoer van goederen.
De aangiftes gebeuren al vaak elektronisch via PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA).

Douaneagentschap: praktijkvoorbeeld

Israël voert alleen koosjer roomijs in. Daarom moet de exporteur met een certificaat bewijzen dat het roomijs voldoet aan de voorwaarden. Kan hij dat niet? Dan weigert Israël de lading.

Voorbeelden van douaneagentschappen

Douaneagentschap: niet hetzelfde als Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Financiën dat instaat voor controles en inning van invoerrechten, btw en accijnzen. Het heeft dus niets te maken met de opmaak van de juiste documenten.

Bekijk hier een interview met Jef Hermans van Portmade over douane gerelateerde zaken.

douaneagentschap

Transportbedrijven alom aanwezig in België

Met grote havens zoals Antwerpen en Gent, en dankzij Brussels Airport en diverse grote spoor- en binnenvaartcontainerterminals zijn transportbedrijven in België goed vertegenwoordigd.
Afhankelijk van de eindbestemming van de goederen omvat het transport drie fasen:

 • voortransport (pre-carriage): van afzender tot (lucht)haven/terminal
 • hoofdtransport (main-carriage): van laad- tot loshaven
 • natransport (on-carriage): van (lucht)haven/terminal tot eindbestemming

Wegtransport

Talloze vrachtwagens zijn voortdurend op weg om goederen te laden of te lossen. Ze spelen dan ook een belangrijke rol in de logistieke sector. Het grote voordeel van wegtransport is de deur-tot-deurlevering. De goederen worden letterlijk tot aan de ‘voordeur’ van de klant geleverd.

Spoorwegvervoer

Een spoorwegoperator vervoert goederen per trein in België en Europa. Maar ook intercontinentaal vervoer is mogelijk. Denk aan de spoorverbindingen tussen Europa en Rusland of China. Spoorwegvervoer heeft belangrijke voordelen:

 • files vermijden
 • ecologische voetafdruk verkleinen
 • zeer grote volumes transporteren

Luchtvracht

Snel transporteren over lange afstanden? Vertrouw daarvoor op luchtvracht. Zo raken kleine en grote verzendingen ‘vliegensvlug’ op hun bestemming – waar ook ter wereld. Luchtvracht wordt meestal gebruikt voor dringende verzendingen of voor producten van hoge waarde.

Zeevracht

Een rederij vervoert goederen over water. Met een vloot zeeschepen die wereldwijd havens aandoet. Maar de kapitein kent niet alle gebruiken in een vreemde haven. Daarom werkt een rederij met lokale vertegenwoordigers: de scheepsagenturen. Zij zorgen voor:

 • in- en uitklaren van goederen
 • afhandelen van formaliteiten met de havenkapitein
 • regelen van praktische zaken voor de bemanning

Ze zien er ook op toe dat schepen zonder problemen of wachttijden de haven binnenlopen. Soms zijn ze gebonden aan een of meerdere rederijen. Andere vertegenwoordigers werken onafhankelijk.

Binnenvaart

Er zijn ook bevaarbare waterwegen in het binnenland. Daarop is de binnenvaart actief. Via de haven van Antwerpen kunnen binnenvaartschepen het Europese achterland snel bereiken. In tegenstelling tot wegvervoer ondervindt de binnenvaart geen hinder van files. De kleinere ecologische impact is mooi meegenomen.

Voorbeelden transportbedrijven in België

Wegtransport

Spoorwegvervoer

Luchtvracht

Zeevracht en binnenvaart

transportbedrijf

Strategische speler in de transport

Een scheepsagent(uur) is een bedrijf dat de belangen van een rederij vertegenwoordigt in een buitenlandse haven. Een scheepsagentuur:

 • zoekt laadruimte voor goederen op een schip Hij kiest een rederij in functie van de bestemmingshaven, de beschikbare afvaarten, de snelheid van het transport…
 • reserveert een ligplaats aan de kade/terminal voor het schip in afstemming met het havenbedrijf
 • boekt loodsen om het schip veilig in en uit de haven te laten varen
 • betaalt de kosten voor het gebruik van de haveninfrastructuur, walstroom, zorgt voor de in- en uitklaring van goederen.
 • staat in voor een resem praktische zaken op vraag van de kapitein/rederij.
 • bestelt voorraden en proviand voor het schip en regelt medische hulp
 • laat bunkermateriaal zoals afvalolie van het schip ophalen
 • brengt de nodige visa en vliegtuigtickets, het luchthavenvervoer en soms ook de hotelaccommodatie van de bemanning in orde
 • stuurt een firma naar kaai om een eventueel technisch defect op te lossen

Misschien krijg je wel de kans om een mooie carrière met een internationaal tintje uit te bouwen. Want sommige rederijen zetten hun scheepsagenten wereldwijd in. Vooral de grote rederijen spreken tot de verbeelding.  Maar vergeet ook niet de kleinere rederijen, zij zijn vaak gespecialiseerd in specifieke vrachten. Je kan ook binnen een onafhankelijke scheepsagent(uur) aan de slag. In dat geval ben je niet gebonden aan één rederij.

Op de website van ASV – Antwerpse Scheepsvaartvereniging leer je meer over wat een scheepsagentuur doet. Dit animatiefilmpje zet ook de schijnwerpers op de scheepsagent.

Voorbeelden van scheepsagenturen:

Goederenbehandelaars: spil in logistieke sector

België is zowel importeur als exporteur. En dankzij de centrale ligging van België in Europa maken veel goederen ook een tussenstop in onze zee- en luchthavens. Goederenbehandelaars zorgen voor een veilige lading en lossing. Vertrekken de goederen verder naar hun eindbestemming? Dan zorgen goederenbehandelaars ervoor dat de ze correct van het ene transportmiddel op het andere worden geladen. Hun activiteiten bestaan dus hoofdzakelijk uit:

 •  laden en lossen
 • rechtstreekse overslag op een ander transportmiddel
 • vervoer van en naar een magazijn, kaai of terminal
 • opslag in een magazijn

Een goederenbehandelaar werkt bij een terminal of natie (goederen behandelen aan wal). Al zijn die termen tegenwoordig versmolten door overnames, technische en economische ontwikkelingen. Nu kom je ‘terminal’ en ‘natie’ nog tegen in bedrijfsnamen die verwijzen naar de oorspronkelijke activiteiten. Denk aan Katoen Natie, dat eind negentiende eeuw vooral katoen verhandelde. Weetje: in de luchthaven spreek je van een ‘grondafhandelaar’.

Goederenbehandelaars: praktijkvoorbeeld

Tuinmeubelen komen per schip uit China aan in de haven van Antwerpen met als eindbestemming Constanta in Roemenië. De goederenbehandelaar lost de containers uit het schip en laadt ze over op een goederentrein naar Boedapest. Daar gaan de tuinmeubelen via een binnenschip over de Donau richting eindbestemming.

Voorbeelden van goederenbehandelaars

goederenbehandelaars

Wat is een distributiecentrum?

Een distributiecentrum is de plek waar goederen worden opgeslagen, herverpakt, gegroepeerd en/of op andere transportmiddelen geladen.
Een distributiecentrum zorgt voor een snelle doorstroom van goederen van producent tot klant. Bedrijven hebben vaak hun eigen distributiecentrum of ze besteden de verdeling uit aan logistieke bedrijven.

Distributiecentrum met specifieke specialisatie

Een distributiecentrum bewaart en verdeelt alle soorten goederen. Vaak is het gespecialiseerd in bepaalde producttypes, denk aan consumptiegoederen en grondstoffen. Temperatuurgevoelige producten zoals voedingswaren en farmaceutica vereisen dan weer heel andere voorzieningen. Zo wordt fruit opgeslagen om het rijpingsproces te controleren totdat het wordt verdeeld. Of wat denk je van een distributiecentrum dat alleen gevaarlijke producten stockeert? Daarvoor heb je als medewerker vaak extra opleidingen en certificaten nodig.

Meer dan op- en overslag

Klanten rekenen ook vaak op een distributiecentrum voor de toegevoegde waarde: value-added services (VAS).

 • goederen uitpakken en herverpakken in kleinere aantallen voor de groothandel
 • producten op beschadigingen controleren
 • handleidingen en flyers toevoegen

Nu je weet wat een distributiecentrum is, wil je er misschien ook aan de slag gaan. Check zeker wat de job van een logistiek verantwoordelijke inhoudt.

Voorbeelden distributiecentrum

distributiecentrum

Controle- en classificatiebedrijven inspecteren en controleren goederen en diensten

Goederen moeten voldoen aan internationale normen en regels die afhankelijk zijn van de markt en het land van bestemming. Als dat niet het geval is, kunnen de financiële kosten enorm oplopen. Daarom is het belangrijk dat een onafhankelijke derde partij erop toeziet dat goederen aan de gestelde eisen voldoen: classificatie- en controlebedrijven.
Ze nemen ook processen, systemen en diensten onder de loep. Zijn ze conform de regels en de eisen van de klant? Dan krijgen ze daarvoor een certificaat.
Een classificatie- en controlebedrijf biedt een breed dienstenpakket aan. Ze controleren, inspecteren en leveren certificaten af voor:

 • consumptie- en verbruiksgoederen
 • technische en technologische uitrusting: gereedschap, schepen, treinen, vliegtuigen …
 • industriële processen zoals voeding en chemie
 • IT: security- en cyberprogramma’s

Goederen controleren: praktijkvoorbeeld

Bulkgoederen zoals ertsen en meststoffen, worden los in het ruim van een zeeschip geladen. Zonder verpakking dus. Daardoor zijn ze blootgesteld aan lucht, licht, vochtigheid en omgevingstemperatuur. Het risico bestaat dat de goederen daarvoor gevoelig zijn. De ontvanger moet er rekening mee houden dat het kan leiden tot onbruikbaarheid van de lading. Bij meststoffen is er zelfs risico op ontploffing. De ontvanger schakelt daarom een controlebedrijf in om de kwaliteit van de producten te garanderen.

Voorbeelden van classificatie- en controlebedrijven

classificatiebedrijf portaal

Expeditiekantoor regelt transport van a naar b

Expediteur kantoor

In een expeditiekantoor organiseren expediteurs de verzending van goederen. Ze:

 • onderzoeken via welke route de producten efficiënt op hun bestemming raken
 • bepalen welk transportmiddel daarvoor in aanmerking komt
 • houden rekening met mogelijkheden en beperkingen
 • vragen transporttarieven aan, boeken het transport (zee, lucht, spoor, weg) en brengen douaneformaliteiten in orde

Daartoe werken ze nauw samen met onder andere goederenbehandelaars, douaneagentschappen en transportbedrijven. Sommige bedrijven hebben hun eigen expeditieafdeling. Vaak specialiseren expeditiekantoren zich dan weer in een bepaald logistiek domein, denk aan weg- of spoorvervoer, zee- of luchtvracht of douane.
Als expediteur kies je dus uit een gevarieerd aanbod aan logistieke bedrijven. Meer weten over deze boeiende job? Ontdek er hier alles over. Neem zeker ook een kijkje op de website van FORWARD Belgium voor meer info.

Voorbeelden van expeditiekantoren

Trading company: betekenis en functie

trader

Matchen van vraag en aanbod

De betekenis van een trading company hoef je niet ver te zoeken. Als handelsbedrijf is het gespecialiseerd in de handel van een of meer producten of grondstoffen. Vaak gaat het over bulkgoederen zoals koffie, staal, ertsen, chemische producten en andere grondstoffen.

Een trading company koopt producten in het ene land en verkoopt deze in verschillende andere landen waar ze een eigen netwerk heeft. Het matchen van vraag en aanbod staat hierbij centraal.

Welke activiteiten?

Volgende activiteiten zijn prioritair bij een trading company:

• identificeren van concurrentiële leveranciers wereldwijd.
• onderhandelen over verkoop- en leveringsvoorwaarden
• afhandelen van documentair krediet of andere betalingsmogelijkheden
• aansturen van de logistiek en transport
• afhandelen en beheren van douaneformaliteiten
• verkopen van de producten via haar netwerk.

Bekijk hier de uiteenzetting van Peggy Laenen, hoofd HR bij Steelforce.

Trading company: praktijkvoorbeeld

Een trading company zoekt naar staal in opdracht van een klant voor de auto-industrie. Als er een akkoord is over de prijs en het volume, regelt hij de rest van de supply chain via tal van tussenpersonen: van goederenstroom tot financiële transactie, inclusief transportdocumenten en douaneformaliteiten. Hij zorgt ervoor dat het juiste staal tegen de juiste voorwaarden op het juiste moment wordt geleverd.

Voorbeelden van trading companies

Douaneagentschap voor in- en uitvoerdocumenten

douaneagentschap

De internationale handel is een complexe wereld. Als je goederen in- of uitvoert, heb je verschillende documenten, vergunningen en certificaten nodig. Die bepalen hoeveel invoerrechten, btw of accijnzen je moet betalen.
De douanewetgeving is enorm uitgebreid. Als specialist weet een douaneagentschap precies welke wettelijke bepalingen er van toepassing zijn. Zo maakt het de noodzakelijke documenten klaar voor expediteur, scheepsagent of transporteur. Bovendien adviseert het importeurs en exporteurs bij de in- en uitvoer van goederen.
De aangiftes gebeuren al vaak elektronisch via PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA).

Douaneagentschap: praktijkvoorbeeld

Israël voert alleen koosjer roomijs in. Daarom moet de exporteur met een certificaat bewijzen dat het roomijs voldoet aan de voorwaarden. Kan hij dat niet? Dan weigert Israël de lading.

Voorbeelden van douaneagentschappen

Douaneagentschap: niet hetzelfde als Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Financiën dat instaat voor controles en inning van invoerrechten, btw en accijnzen. Het heeft dus niets te maken met de opmaak van de juiste documenten.

Bekijk hier een interview met Jef Hermans van Portmade over douane gerelateerde zaken.

Transportbedrijven alom aanwezig in België

transportbedrijf

Met grote havens zoals Antwerpen en Gent, en dankzij Brussels Airport en diverse grote spoor- en binnenvaartcontainerterminals zijn transportbedrijven in België goed vertegenwoordigd.
Afhankelijk van de eindbestemming van de goederen omvat het transport drie fasen:

 • voortransport (pre-carriage): van afzender tot (lucht)haven/terminal
 • hoofdtransport (main-carriage): van laad- tot loshaven
 • natransport (on-carriage): van (lucht)haven/terminal tot eindbestemming

Wegtransport

Talloze vrachtwagens zijn voortdurend op weg om goederen te laden of te lossen. Ze spelen dan ook een belangrijke rol in de logistieke sector. Het grote voordeel van wegtransport is de deur-tot-deurlevering. De goederen worden letterlijk tot aan de ‘voordeur’ van de klant geleverd.

Spoorwegvervoer

Een spoorwegoperator vervoert goederen per trein in België en Europa. Maar ook intercontinentaal vervoer is mogelijk. Denk aan de spoorverbindingen tussen Europa en Rusland of China. Spoorwegvervoer heeft belangrijke voordelen:

 • files vermijden
 • ecologische voetafdruk verkleinen
 • zeer grote volumes transporteren

Luchtvracht

Snel transporteren over lange afstanden? Vertrouw daarvoor op luchtvracht. Zo raken kleine en grote verzendingen ‘vliegensvlug’ op hun bestemming – waar ook ter wereld. Luchtvracht wordt meestal gebruikt voor dringende verzendingen of voor producten van hoge waarde.

Zeevracht

Een rederij vervoert goederen over water. Met een vloot zeeschepen die wereldwijd havens aandoet. Maar de kapitein kent niet alle gebruiken in een vreemde haven. Daarom werkt een rederij met lokale vertegenwoordigers: de scheepsagenturen. Zij zorgen voor:

 • in- en uitklaren van goederen
 • afhandelen van formaliteiten met de havenkapitein
 • regelen van praktische zaken voor de bemanning

Ze zien er ook op toe dat schepen zonder problemen of wachttijden de haven binnenlopen. Soms zijn ze gebonden aan een of meerdere rederijen. Andere vertegenwoordigers werken onafhankelijk.

Binnenvaart

Er zijn ook bevaarbare waterwegen in het binnenland. Daarop is de binnenvaart actief. Via de haven van Antwerpen kunnen binnenvaartschepen het Europese achterland snel bereiken. In tegenstelling tot wegvervoer ondervindt de binnenvaart geen hinder van files. De kleinere ecologische impact is mooi meegenomen.

Voorbeelden transportbedrijven in België

Wegtransport

Spoorwegvervoer

Luchtvracht

Zeevracht en binnenvaart

Strategische speler in de transport

Een scheepsagent(uur) is een bedrijf dat de belangen van een rederij vertegenwoordigt in een buitenlandse haven. Een scheepsagentuur:

 • zoekt laadruimte voor goederen op een schip Hij kiest een rederij in functie van de bestemmingshaven, de beschikbare afvaarten, de snelheid van het transport…
 • reserveert een ligplaats aan de kade/terminal voor het schip in afstemming met het havenbedrijf
 • boekt loodsen om het schip veilig in en uit de haven te laten varen
 • betaalt de kosten voor het gebruik van de haveninfrastructuur, walstroom, zorgt voor de in- en uitklaring van goederen.
 • staat in voor een resem praktische zaken op vraag van de kapitein/rederij.
 • bestelt voorraden en proviand voor het schip en regelt medische hulp
 • laat bunkermateriaal zoals afvalolie van het schip ophalen
 • brengt de nodige visa en vliegtuigtickets, het luchthavenvervoer en soms ook de hotelaccommodatie van de bemanning in orde
 • stuurt een firma naar kaai om een eventueel technisch defect op te lossen

Misschien krijg je wel de kans om een mooie carrière met een internationaal tintje uit te bouwen. Want sommige rederijen zetten hun scheepsagenten wereldwijd in. Vooral de grote rederijen spreken tot de verbeelding.  Maar vergeet ook niet de kleinere rederijen, zij zijn vaak gespecialiseerd in specifieke vrachten. Je kan ook binnen een onafhankelijke scheepsagent(uur) aan de slag. In dat geval ben je niet gebonden aan één rederij.

Op de website van ASV – Antwerpse Scheepsvaartvereniging leer je meer over wat een scheepsagentuur doet. Dit animatiefilmpje zet ook de schijnwerpers op de scheepsagent.

Voorbeelden van scheepsagenturen:

Goederenbehandelaars: spil in logistieke sector

goederenbehandelaars

België is zowel importeur als exporteur. En dankzij de centrale ligging van België in Europa maken veel goederen ook een tussenstop in onze zee- en luchthavens. Goederenbehandelaars zorgen voor een veilige lading en lossing. Vertrekken de goederen verder naar hun eindbestemming? Dan zorgen goederenbehandelaars ervoor dat de ze correct van het ene transportmiddel op het andere worden geladen. Hun activiteiten bestaan dus hoofdzakelijk uit:

 •  laden en lossen
 • rechtstreekse overslag op een ander transportmiddel
 • vervoer van en naar een magazijn, kaai of terminal
 • opslag in een magazijn

Een goederenbehandelaar werkt bij een terminal of natie (goederen behandelen aan wal). Al zijn die termen tegenwoordig versmolten door overnames, technische en economische ontwikkelingen. Nu kom je ‘terminal’ en ‘natie’ nog tegen in bedrijfsnamen die verwijzen naar de oorspronkelijke activiteiten. Denk aan Katoen Natie, dat eind negentiende eeuw vooral katoen verhandelde. Weetje: in de luchthaven spreek je van een ‘grondafhandelaar’.

Goederenbehandelaars: praktijkvoorbeeld

Tuinmeubelen komen per schip uit China aan in de haven van Antwerpen met als eindbestemming Constanta in Roemenië. De goederenbehandelaar lost de containers uit het schip en laadt ze over op een goederentrein naar Boedapest. Daar gaan de tuinmeubelen via een binnenschip over de Donau richting eindbestemming.

Voorbeelden van goederenbehandelaars

Wat is een distributiecentrum?

distributiecentrum

Een distributiecentrum is de plek waar goederen worden opgeslagen, herverpakt, gegroepeerd en/of op andere transportmiddelen geladen.
Een distributiecentrum zorgt voor een snelle doorstroom van goederen van producent tot klant. Bedrijven hebben vaak hun eigen distributiecentrum of ze besteden de verdeling uit aan logistieke bedrijven.

Distributiecentrum met specifieke specialisatie

Een distributiecentrum bewaart en verdeelt alle soorten goederen. Vaak is het gespecialiseerd in bepaalde producttypes, denk aan consumptiegoederen en grondstoffen. Temperatuurgevoelige producten zoals voedingswaren en farmaceutica vereisen dan weer heel andere voorzieningen. Zo wordt fruit opgeslagen om het rijpingsproces te controleren totdat het wordt verdeeld. Of wat denk je van een distributiecentrum dat alleen gevaarlijke producten stockeert? Daarvoor heb je als medewerker vaak extra opleidingen en certificaten nodig.

Meer dan op- en overslag

Klanten rekenen ook vaak op een distributiecentrum voor de toegevoegde waarde: value-added services (VAS).

 • goederen uitpakken en herverpakken in kleinere aantallen voor de groothandel
 • producten op beschadigingen controleren
 • handleidingen en flyers toevoegen

Nu je weet wat een distributiecentrum is, wil je er misschien ook aan de slag gaan. Check zeker wat de job van een logistiek verantwoordelijke inhoudt.

Voorbeelden distributiecentrum

Controle- en classificatiebedrijven inspecteren en controleren goederen en diensten

classificatiebedrijf portaal

Goederen moeten voldoen aan internationale normen en regels die afhankelijk zijn van de markt en het land van bestemming. Als dat niet het geval is, kunnen de financiële kosten enorm oplopen. Daarom is het belangrijk dat een onafhankelijke derde partij erop toeziet dat goederen aan de gestelde eisen voldoen: classificatie- en controlebedrijven.
Ze nemen ook processen, systemen en diensten onder de loep. Zijn ze conform de regels en de eisen van de klant? Dan krijgen ze daarvoor een certificaat.
Een classificatie- en controlebedrijf biedt een breed dienstenpakket aan. Ze controleren, inspecteren en leveren certificaten af voor:

 • consumptie- en verbruiksgoederen
 • technische en technologische uitrusting: gereedschap, schepen, treinen, vliegtuigen …
 • industriële processen zoals voeding en chemie
 • IT: security- en cyberprogramma’s

Goederen controleren: praktijkvoorbeeld

Bulkgoederen zoals ertsen en meststoffen, worden los in het ruim van een zeeschip geladen. Zonder verpakking dus. Daardoor zijn ze blootgesteld aan lucht, licht, vochtigheid en omgevingstemperatuur. Het risico bestaat dat de goederen daarvoor gevoelig zijn. De ontvanger moet er rekening mee houden dat het kan leiden tot onbruikbaarheid van de lading. Bij meststoffen is er zelfs risico op ontploffing. De ontvanger schakelt daarom een controlebedrijf in om de kwaliteit van de producten te garanderen.

Voorbeelden van classificatie- en controlebedrijven

De beroepen

De sector van de internationale handel, vervoer en logistiek (PC 226) biedt aan bijna 60.000 bedienden een job in een evoluerende  sector. Want slimme logistiek, e-commerce, big data en Internet of Things zorgen ervoor dat bedrijven volop inzetten op innovatie. Daarbij speelt duurzaam handeldrijven een grote rol.

Voor ieder wat wils

De sector biedt een waaier aan jobs met verschillende inhoud: goederen verschepen via de haven, luchtvrachten organiseren, een magazijn optimaliseren of douanezaken regelen zijn maar een aantal voorbeelden. Op zoek naar een gevarieerde job? Ontdek snel alles over de verschillende functies.

Wist je trouwens dat er heel wat knelpuntberoepen zijn in deze sector? Meer nog: ook voor jobs in de algemene  functies zijn er veel mogelijkheden zoals IT-analist, customerservice- en hr-medewerkers, accountants, marketing coördinator, development manager , operations supervisor, (key-)accountmanager, salesmanager, sales support… Waag dus zeker je kans.

Uit het juiste hout gesneden

Vakkennis doe je op tijdens je opleiding, op de werkvloer en via bijscholingen. Maar het belangrijkste zijn jouw soft skills.

 • Je bent flexibel.
 • Je durft kritisch denken.
 • Je werkt goed samen met verschillende partijen.
 • Je bent in het bezit van commerciële vaardigheden.
 • Je leert graag bij.
 • Je ziet nieuwe opportuniteiten.
 • Je werkt oplossingsgericht en gaat uitdagingen niet uit de weg.

desk

Wat is een expediteur?

Wat is een expediteur? Een expediteur werkt het volledige transport van een goederenverzending uit. Goederen reizen vaak de hele wereld rond om bij de consument te komen. Denk aan tablets vanuit Zuid-Korea, kleding uit Spanje of olijven uit Marokko. Bij in- en uitvoer komt veel planning en administratie kijken. Een kolfje naar de hand van de expediteur!

Breed takenpakket

De expediteur krijgt de opdracht van zijn klant om een bepaalde soort en hoeveelheid goederen te verzenden tegen een vastgelegd tijdstip. Hij maakt een offerte op met de transportmogelijkheden en -kosten. Hij vindt altijd de beste transportoplossing. Dankzij zijn internationale netwerk van lokale vervoerders, goederenbehandelaars, scheepsagenturen, rederijen, douaneagentschappen …
Offerte bevestigd? Dan komt de expediteur in actie. Hij:

 • boekt voor-, hoofd- en natransport (weg, spoor, lucht, zee, binnenvaart)
 • neemt contact op met de douaneagentschap en regelt de nodige formaliteiten
 • schakelt goederenbehandelaars in of geeft instructies aan het distributiecentrum

Zijn er verzekeringen, vergunningen en certificaten nodig? Ook die maakt hij in orde. Bovendien is hij tijdens het hele proces het aanspreekpunt van zijn klant: single point of contact (SPOC).

Spil in de supply chain

Een expediteur regelt dus veel meer dan het transport van a naar b. Hij zorgt dat elk schakeltje in de logistieke keten past. Hij werkt klantgericht, treedt op als problem solver en speelt kort op de bal. Op FORWARD Belgium vind je meer info over wat een expediteur is en doet. Kijk ook even mee hoe het er on the job aan toe gaat of naar een animatiefilmpje. Dorien van Manuport Logistics vertelt over haar belevenissen in dit filmpje. Jobat deed ook een onderzoek naar de job en het loon van een expediteur. Expediteur is een knelpuntberoep. 

expediteur

Trader: betekenis en functie

Wereldmarkt = broekzak van de trader

De trader kent de wereldmarkt van zijn producten als zijn broekzak. In opdracht van de industrie, in- of uitvoerders gaat hij op zoek naar kopers of verkopers van een bepaald product of een grondstof. Daarbij houdt hij rekening met de aanbieder die het snelst levert en de laagste prijs hanteert.

Heeft hij de juiste match gevonden? Dan brengt hij beide partijen bij elkaar. Hij onderhandelt over prijzen en regelt het transport en de bijbehorende transport- en douanedocumenten. Hij rekent een commissie aan voor zijn geleverde diensten. Meestal is dat een percentage van de verkoopprijs. Een trader is dus een handelaar in de brede betekenis van het woord.

“Multi culti” in al zijn aspecten

Grondige kennis van een wereldmarkt vereist dat de trader de lokale taal vloeiend spreekt. Daarnaast beheerst hij ook andere wereldtalen. Marktkennis wil ook zeggen dat je als trader de lokale cultuur van je markt begrijpt en kent. Internationale reizen zijn dan ook een essentieel onderdeel van het beroep.

Meer weten?

Bekijk hier het filmpje over de job trader en hier de getuigenis van een junior trader bij Manuchar.

Opleiding douane biedt werkzekerheid

De wereldeconomie draait rond internationale handel. Daarbij komt heel wat kijken. Denk aan invoerrechten, certificaten, preferentiële tarieven … Kortom, je moet rekening houden met complexe internationale wetgeving. Bovendien heeft elk land ook nog zijn eigen regels. Een douanedeclarant kent ze door en door. Wist je dat douanedeclarant een knelpuntberoep is? Na een opleiding vind je gegarandeerd werk.

Wat doet een douanedeclarant?

Het takenpakket van een douanedeclarant omvat:

 • douanedocumenten opmaken
 • certificaten en vergunningen opvragen
 • wettelijke douanetechnische voorschriften opvolgen

Tijdens de douaneopleiding leert de douanedeclarant om de regelgeving zo toe te passen dat de klant er het grootste (financiële) voordeel uithaalt. Hij treedt op als zijn vertegenwoordiger en is daarom ook aanwezig bij een eventuele controle van de goederen door de douaneautoriteit. Daarnaast adviseert hij de klant over in- of uitvoerbeperkingen, quota, btw-terugvorderingen, noem maar op.

Bijblijven met de douanewetgeving

Werken bij de douaneagentschap is boeiend en afwisselend. Je bent verantwoordelijk voor de juiste in- en uitvoerformaliteiten. Nauwkeurig werken is dus een must. Bovendien veranderen de regels voortdurend. Je volgt dus regelmatig opleidingen in de douanewetgeving.
In het beroepsprofiel staat een uitgebreide beschrijving van wat een declarant doet. Hier vind je een animatiefilmpje over douanedeclarant en dit filmpje werpt een blik op de werkvloer.
Douanedeclarant is een knelpuntberoep.

douanedeclarant

Wat doet een dispatcher?

Wat is een dispatcher? Een dispatcher is een specialist in transportplanning. Hij zorgt ervoor dat goederen op de juiste plaats en op het juiste moment aankomen. De dispatcher is een heus organisatietalent. Hij maakt optimaal gebruik van de kostbare ruimte van een transportmiddel. Door goederen van verschillende klanten bij elkaar te voegen. Hij houdt daarbij rekening met tijd, snelheid, traject en beschikbaar personeel. En volgt de wettelijke bepalingen voor de goederen op. Bovendien zoekt hij naar een zo interessant mogelijke prijs.
Een transportplanning verandert continu. Daarop moet je als dispatcher snel kunnen inspelen. Ben jij een echte problem solver? Dan is dispatchen jouw ideale job! Een document niet in orde? Een technisch probleem? Lastminutewijziging van de bestemming? Een dispatcher houdt het hoofd koel bij problemen en vindt snel oplossingen. Bekijk hier een animatiefilmpje over het beroep.

Wat is een dispatcher wegvervoer?

Een dispatcher wegvervoer organiseert goederentransport per vrachtwagen. Hij maakt een zorgvuldige planning op om goederen op tijd bij de klant te leveren. Hij is ook verantwoordelijk voor de noodzakelijke documenten voor de chauffeur en het magazijn. Benieuwd of deze job iets voor jou is? Ontdek het beroepsprofiel.
Dit filmpje geeft je een blik op de werkvloer. Dispatcher goederenvervoer is een knelpuntberoep!

Wat is een dispatcher luchtvracht?

Een dispatcher die de grondhandelingen bij vliegtuigen organiseert, is een load controller. Hij organiseert de ladingen en lossingen van vliegtuigen. Naargelang omvang en gewicht worden de goederen met vracht- of passagiersvliegtuigen vervoerd.
De load controller is verantwoordelijk voor:

 • registratie van vluchtgegevens: vertrek, aankomst, ladingsplan, weersomstandigheden …
 • communicatie met de boordcommandant over de goederen
 • aansturing van het grondteam dat instaat voor de technische kant

Luchtvracht is áltijd dringend. Duiken er problemen op? Dan hakt de load controller zonder aarzelen knopen door. In het beroepsprofiel krijg je meer info over de jobcompetenties. Ontdek hier hoe het er bij dispatchen aan toe gaat.

Wat is een dispatcher terminal?

Werkt een dispatcher in een terminal? Dan is hij een pleinplanner die instaat voor de organisatie, coördinatie en controle van de opslag van containers én het laden en lossen van schepen. Denk aan containers, auto’s, bulkladingen …
Hij zorgt ervoor dat de juiste goederen worden gelost op de terminal totdat de klant ze komt ophalen. Bij rechtstreekse overslag gaan containers op een ander vervoersmiddel bijvoorbeeld een kleiner schip, treinwagons of vrachtwagens.
De dispatcher stuurt alles vlekkeloos aan via IT-systemen. Daarbij speelt goede communicatie een belangrijke rol. Want hij werkt nauw samen met alle betrokken partijen. Van zijn collega’s op kantoor en op de terminal tot rederijen, scheepsagenten, expediteurs, transporteurs en goederenbehandelaars.
De dispatcher is dus een communicatieve multitasker die even goed zelfstandig als in een team gedijt. Je ontdekt er meer over in het beroepsprofiel en dit filmpje.

Wat is een dispatcher spoorvervoer?

Een dispatcher spoorvervoer houdt het goederenvervoer per trein letterlijk en figuurlijk op de rails. Hij organiseert de internationale goederenstroom per spoor naar binnen- en buitenlandse bestemmingen.

Eerst verzamelt hij de vervoersopdrachten. Dan gaat hij na:

 • tot welke nationale spoortrajecten hij toegang moet krijgen
 • of de locomotief onderweg moet worden vervangen
 • hoe lang en zwaar de trein mag zijn

Voordat de trein vertrekt, verzekert hij dat:

 • de goederen op correcte belading zijn gecontroleerd
 • de wagons voldoen aan de technische vereisten
 • de transport- en douanedocumenten in orde zijn

Gooien annuleringen, vertragingen of defecten roet in het eten? De dispatcher schakelt razendsnel en neem de juiste beslissingen. Een uitdagende job dus! In dit filmpje van Youness Matrouf van DB Cargo kom je te weten of dispatchen bij het spoorvervoer iets voor jou is.  Het filmpje van Lineas verduidelijkt de functie van real time planner en Christopher licht zijn functie van logistiek coördinator bij een spoorwegoperator toe.

dispatcher

Wat doet een waterklerk?

Ben je ambitieus en avontuurlijk, wil je meer dan een bureau-job en schrikken flexibele uren je niet af? Dan is  de functie van waterklerk binnen een scheepsagent(uur) jou wel op het lijf geschreven.

Het eerste contact voor binnenkomende schepen in de haven is de waterklerk. Die gaat aan boord wanneer een schip aanmeert en is vanaf dan de link tussen schip en wal. Voor alles wat de kapitein of de bemanning nodig heeft, is de waterklerk het eerste aanspreekpunt.

Voor elk inkomend schip regelt de waterklerk een loods of sleepboot. Er komt ook heel wat officieel papierwerk bij kijken, zoals douanedocumenten en visums voor de bemanningsleden. Tijdens het verblijf van het schip in de haven, komen alle praktische vragen bij de waterklerk terecht: van het dichtstbijzijnde wassalon tot de dokter van wacht. Als waterklerk ben je dus een unieke combinatie van gastheer of –vrouw, administratief talent en manusje-van-alles.

Het werk van een waterklerk is geen twee dagen hetzelfde. Je komt altijd weer met nieuwe mensen en culturen in contact en elke dag is er weer een nieuwe uitdaging om aan te pakken. Je bent constant in beweging: van je kantoor naar de containerterminal en van de douane naar het dok.

Dit filmpje en  dit artikel geven een goed beeld van de functie van waterklerk.

Inside sales medewerker:
de extra mile gaan voor je klanten

Inside sales medewerkers vind je in heel wat sectoren terug. Over sectoren en bedrijven heen zijn er wel gemeenschappelijke taken en competenties.

Klanten werven en behouden, dat is de kerntaak van de  inside sales medewerker. De inside sales medewerker beantwoordt specifieke vragen van klanten en lost de problemen die opduiken voor hen op. Een goede klantenrelatie is immers essentieel. Daarnaast contacteert hij potentiële nieuwe klanten en boekt afspraken in met prospecten. Het spreekt voor zich dat dit commerciële flair vergt.

Ook negotiëren van tarieven behoort tot het takenpakket van de inside sales medewerker. Op basis van volumes onderhandelt hij  het beste tarief met leveranciers zoals rederijen of andere transportfirma’s . Dit vereist natuurlijk onderhandelingsvermogen en sterke communicatievaardigheden. Inside sales medewerkers zijn dan ook voortdurend in contact met alle betrokken partijen.

Bij al deze contacten komt ook wel wat (commerciële) administratie kijken. Voor elke prijsaanvraag stelt de inside sales medewerker een offerte op. Een offerte rekening houdend met de wensen van de klant inzake deadline, transportvolume, frequentie en duurzaamheid. Hij volgt ook de afhandeling ervan op.

Bekijk een filmpje van Samantha Pavlova, inside sales medewerkster bij Shipex. Meer weten over outside sales? Lees hier een artikel!

Logistiek verantwoordelijke: betekenis

Vaak evolueren magazijnen naar distributiecentrums (DC’s) waar veel meer gebeurt dan de opslag van goederen. Ze zijn er in alle soorten en formaten. Soms dienen ze als opslag van diverse goederen van verschillende klanten. Een andere keer is alle opslag voor één klant of is het gespecialiseerd in een productsoort: van fruit tot chemische of diepvriesproducten. Naast opslag ontfermt een DC zich ook over zaken zoals kwaliteitscontrole, herverpakken en klaarmaken voor transport. De logistiek verantwoordelijke of warehousemanager leidt dat alles in goede banen.

Logistiek medewerker met verantwoordelijkheid

De logistiek verantwoordelijke staat aan het hoofd van het team dat goederen ontvangt, opslaat en herverdeelt. Moeten de producten voldoen aan bepaalde vereisten zoals een speciale verpakking? Ook daarvoor zorgt het team. Het takenpakket van een logistiek verantwoordelijke is uitgebreid. Hij:

 • coördineert, controleert en organiseert alle magazijnactiviteiten
 • overlegt met klanten, transporteurs en leveranciers
 • staat mee in voor de financiële werking van het DC: Waar kosten besparen? Welke ruimte verhuren?

Werken in gevarieerde omgeving

Als logistiek verantwoordelijke ben je van grote betekenis in een distributiecentrum. Staan je communicatieve vaardigheden op punt? Werk je praktisch en nauwkeurig? Hou je het hoofd koel bij problemen? Bekijk dan zeker het beroepsprofiel. Benieuwd hoe het er op de werkvloer aan toe gaat? Dat ontdek je hier. Logistiek verantwoordelijke is een knelpuntberoep.

logistiek verantwoordelijke

Wat doet een suveyor?

Stalen nemen, meten en analyseren

Een surveyor is één van de minder gekende functies binnen de internationale handel. Wat doet hij en wat maakt hem onmisbaar in de logistieke keten?

Als grondstoffen worden verkocht of vervoerd, dan kan de klant een controle- en classificatiebedrijf inschakelen om vóór het laden of lossen de lading te controleren op kwaliteit, samenstelling en volume. De surveyor werkt voor zo’n inspectiebedrijf en

 • controleert de kwaliteit van allerlei producten zoals meststoffen, petroleumproducten, chemicaliën … of neemt er stalen van
 • voert metingen uit en maakt nauwkeurig berekeningen om bv. het volume van een tank te bepalen
 • hij analyseert zijn stalen zelf of stuurt ze naar het labo als er speciale apparatuur of veel tijd nodig is.
 • rapporteert zijn resultaten en bevindingen in het systeem.

Kortom een belangrijke schakel in de supply chain: hij controleert en garandeert de kwaliteit en kwantiteit van de goederen.

Het is een gevarieerde job met veel veldwerk. Voor de inspecties gaat de surveyor aan boord van een schip, vrachtwagen, treinwagon, tank, terminal…
Elke plaats waar grondstoffen worden opgeslagen.

Het lossen en laden van goederen staat nooit stil. De surveyor werkt in vroege-late of volcontinu shift.

Nauwkeurig, integer en veilig

Nauwkeurigheid is troef bij het nemen van monsters, berekenen van volumes en gewichten, reinigen van testapparatuur… De surveyor voert zijn opdrachten integer en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel uit. Productkennis is een absolute vereiste waarvoor de surveyor ook regelmatige bijscholingen moet volgen in het inspectiebedrijf. De chemische en technische kennis krijgt hij tijdens deze sessies vaak mee.

Uiteraard volgt de surveyor bij de inspecties strikt de veiligheidsvoorschriften en procedures. Kennis van het Nederlands en Engels is absoluut noodzakelijk voor een goede communicatie. Door de talrijke en diverse veiligheidsvereisten moet men mekaar zeer goed begrijpen.

Meer weten?

Bekijk een filmpje met Lynze, surveyor bij SGS.

Wat is een expediteur?

expediteur

Wat is een expediteur? Een expediteur werkt het volledige transport van een goederenverzending uit. Goederen reizen vaak de hele wereld rond om bij de consument te komen. Denk aan tablets vanuit Zuid-Korea, kleding uit Spanje of olijven uit Marokko. Bij in- en uitvoer komt veel planning en administratie kijken. Een kolfje naar de hand van de expediteur!

Breed takenpakket

De expediteur krijgt de opdracht van zijn klant om een bepaalde soort en hoeveelheid goederen te verzenden tegen een vastgelegd tijdstip. Hij maakt een offerte op met de transportmogelijkheden en -kosten. Hij vindt altijd de beste transportoplossing. Dankzij zijn internationale netwerk van lokale vervoerders, goederenbehandelaars, scheepsagenturen, rederijen, douaneagentschappen …
Offerte bevestigd? Dan komt de expediteur in actie. Hij:

 • boekt voor-, hoofd- en natransport (weg, spoor, lucht, zee, binnenvaart)
 • neemt contact op met de douaneagentschap en regelt de nodige formaliteiten
 • schakelt goederenbehandelaars in of geeft instructies aan het distributiecentrum

Zijn er verzekeringen, vergunningen en certificaten nodig? Ook die maakt hij in orde. Bovendien is hij tijdens het hele proces het aanspreekpunt van zijn klant: single point of contact (SPOC).

Spil in de supply chain

Een expediteur regelt dus veel meer dan het transport van a naar b. Hij zorgt dat elk schakeltje in de logistieke keten past. Hij werkt klantgericht, treedt op als problem solver en speelt kort op de bal. Op FORWARD Belgium vind je meer info over wat een expediteur is en doet. Kijk ook even mee hoe het er on the job aan toe gaat of naar een animatiefilmpje. Dorien van Manuport Logistics vertelt over haar belevenissen in dit filmpje. Jobat deed ook een onderzoek naar de job en het loon van een expediteur. Expediteur is een knelpuntberoep. 

Trader: betekenis en functie

Wereldmarkt = broekzak van de trader

De trader kent de wereldmarkt van zijn producten als zijn broekzak. In opdracht van de industrie, in- of uitvoerders gaat hij op zoek naar kopers of verkopers van een bepaald product of een grondstof. Daarbij houdt hij rekening met de aanbieder die het snelst levert en de laagste prijs hanteert.

Heeft hij de juiste match gevonden? Dan brengt hij beide partijen bij elkaar. Hij onderhandelt over prijzen en regelt het transport en de bijbehorende transport- en douanedocumenten. Hij rekent een commissie aan voor zijn geleverde diensten. Meestal is dat een percentage van de verkoopprijs. Een trader is dus een handelaar in de brede betekenis van het woord.

“Multi culti” in al zijn aspecten

Grondige kennis van een wereldmarkt vereist dat de trader de lokale taal vloeiend spreekt. Daarnaast beheerst hij ook andere wereldtalen. Marktkennis wil ook zeggen dat je als trader de lokale cultuur van je markt begrijpt en kent. Internationale reizen zijn dan ook een essentieel onderdeel van het beroep.

Meer weten?

Bekijk hier het filmpje over de job trader en hier de getuigenis van een junior trader bij Manuchar.

Opleiding douane biedt werkzekerheid

douanedeclarant

De wereldeconomie draait rond internationale handel. Daarbij komt heel wat kijken. Denk aan invoerrechten, certificaten, preferentiële tarieven … Kortom, je moet rekening houden met complexe internationale wetgeving. Bovendien heeft elk land ook nog zijn eigen regels. Een douanedeclarant kent ze door en door. Wist je dat douanedeclarant een knelpuntberoep is? Na een opleiding vind je gegarandeerd werk.

Wat doet een douanedeclarant?

Het takenpakket van een douanedeclarant omvat:

 • douanedocumenten opmaken
 • certificaten en vergunningen opvragen
 • wettelijke douanetechnische voorschriften opvolgen

Tijdens de douaneopleiding leert de douanedeclarant om de regelgeving zo toe te passen dat de klant er het grootste (financiële) voordeel uithaalt. Hij treedt op als zijn vertegenwoordiger en is daarom ook aanwezig bij een eventuele controle van de goederen door de douaneautoriteit. Daarnaast adviseert hij de klant over in- of uitvoerbeperkingen, quota, btw-terugvorderingen, noem maar op.

Bijblijven met de douanewetgeving

Werken bij de douaneagentschap is boeiend en afwisselend. Je bent verantwoordelijk voor de juiste in- en uitvoerformaliteiten. Nauwkeurig werken is dus een must. Bovendien veranderen de regels voortdurend. Je volgt dus regelmatig opleidingen in de douanewetgeving.
In het beroepsprofiel staat een uitgebreide beschrijving van wat een declarant doet. Hier vind je een animatiefilmpje over douanedeclarant en dit filmpje werpt een blik op de werkvloer.
Douanedeclarant is een knelpuntberoep.

Wat doet een dispatcher?

dispatcher

Wat is een dispatcher? Een dispatcher is een specialist in transportplanning. Hij zorgt ervoor dat goederen op de juiste plaats en op het juiste moment aankomen. De dispatcher is een heus organisatietalent. Hij maakt optimaal gebruik van de kostbare ruimte van een transportmiddel. Door goederen van verschillende klanten bij elkaar te voegen. Hij houdt daarbij rekening met tijd, snelheid, traject en beschikbaar personeel. En volgt de wettelijke bepalingen voor de goederen op. Bovendien zoekt hij naar een zo interessant mogelijke prijs.
Een transportplanning verandert continu. Daarop moet je als dispatcher snel kunnen inspelen. Ben jij een echte problem solver? Dan is dispatchen jouw ideale job! Een document niet in orde? Een technisch probleem? Lastminutewijziging van de bestemming? Een dispatcher houdt het hoofd koel bij problemen en vindt snel oplossingen. Bekijk hier een animatiefilmpje over het beroep.

Wat is een dispatcher wegvervoer?

Een dispatcher wegvervoer organiseert goederentransport per vrachtwagen. Hij maakt een zorgvuldige planning op om goederen op tijd bij de klant te leveren. Hij is ook verantwoordelijk voor de noodzakelijke documenten voor de chauffeur en het magazijn. Benieuwd of deze job iets voor jou is? Ontdek het beroepsprofiel.
Dit filmpje geeft je een blik op de werkvloer. Dispatcher goederenvervoer is een knelpuntberoep!

Wat is een dispatcher luchtvracht?

Een dispatcher die de grondhandelingen bij vliegtuigen organiseert, is een load controller. Hij organiseert de ladingen en lossingen van vliegtuigen. Naargelang omvang en gewicht worden de goederen met vracht- of passagiersvliegtuigen vervoerd.
De load controller is verantwoordelijk voor:

 • registratie van vluchtgegevens: vertrek, aankomst, ladingsplan, weersomstandigheden …
 • communicatie met de boordcommandant over de goederen
 • aansturing van het grondteam dat instaat voor de technische kant

Luchtvracht is áltijd dringend. Duiken er problemen op? Dan hakt de load controller zonder aarzelen knopen door. In het beroepsprofiel krijg je meer info over de jobcompetenties. Ontdek hier hoe het er bij dispatchen aan toe gaat.

Wat is een dispatcher terminal?

Werkt een dispatcher in een terminal? Dan is hij een pleinplanner die instaat voor de organisatie, coördinatie en controle van de opslag van containers én het laden en lossen van schepen. Denk aan containers, auto’s, bulkladingen …
Hij zorgt ervoor dat de juiste goederen worden gelost op de terminal totdat de klant ze komt ophalen. Bij rechtstreekse overslag gaan containers op een ander vervoersmiddel bijvoorbeeld een kleiner schip, treinwagons of vrachtwagens.
De dispatcher stuurt alles vlekkeloos aan via IT-systemen. Daarbij speelt goede communicatie een belangrijke rol. Want hij werkt nauw samen met alle betrokken partijen. Van zijn collega’s op kantoor en op de terminal tot rederijen, scheepsagenten, expediteurs, transporteurs en goederenbehandelaars.
De dispatcher is dus een communicatieve multitasker die even goed zelfstandig als in een team gedijt. Je ontdekt er meer over in het beroepsprofiel en dit filmpje.

Wat is een dispatcher spoorvervoer?

Een dispatcher spoorvervoer houdt het goederenvervoer per trein letterlijk en figuurlijk op de rails. Hij organiseert de internationale goederenstroom per spoor naar binnen- en buitenlandse bestemmingen.

Eerst verzamelt hij de vervoersopdrachten. Dan gaat hij na:

 • tot welke nationale spoortrajecten hij toegang moet krijgen
 • of de locomotief onderweg moet worden vervangen
 • hoe lang en zwaar de trein mag zijn

Voordat de trein vertrekt, verzekert hij dat:

 • de goederen op correcte belading zijn gecontroleerd
 • de wagons voldoen aan de technische vereisten
 • de transport- en douanedocumenten in orde zijn

Gooien annuleringen, vertragingen of defecten roet in het eten? De dispatcher schakelt razendsnel en neem de juiste beslissingen. Een uitdagende job dus! In dit filmpje van Youness Matrouf van DB Cargo kom je te weten of dispatchen bij het spoorvervoer iets voor jou is.  Het filmpje van Lineas verduidelijkt de functie van real time planner en Christopher licht zijn functie van logistiek coördinator bij een spoorwegoperator toe.

Wat doet een waterklerk?

Ben je ambitieus en avontuurlijk, wil je meer dan een bureau-job en schrikken flexibele uren je niet af? Dan is  de functie van waterklerk binnen een scheepsagent(uur) jou wel op het lijf geschreven.

Het eerste contact voor binnenkomende schepen in de haven is de waterklerk. Die gaat aan boord wanneer een schip aanmeert en is vanaf dan de link tussen schip en wal. Voor alles wat de kapitein of de bemanning nodig heeft, is de waterklerk het eerste aanspreekpunt.

Voor elk inkomend schip regelt de waterklerk een loods of sleepboot. Er komt ook heel wat officieel papierwerk bij kijken, zoals douanedocumenten en visums voor de bemanningsleden. Tijdens het verblijf van het schip in de haven, komen alle praktische vragen bij de waterklerk terecht: van het dichtstbijzijnde wassalon tot de dokter van wacht. Als waterklerk ben je dus een unieke combinatie van gastheer of –vrouw, administratief talent en manusje-van-alles.

Het werk van een waterklerk is geen twee dagen hetzelfde. Je komt altijd weer met nieuwe mensen en culturen in contact en elke dag is er weer een nieuwe uitdaging om aan te pakken. Je bent constant in beweging: van je kantoor naar de containerterminal en van de douane naar het dok.

Dit filmpje en  dit artikel geven een goed beeld van de functie van waterklerk.

Inside sales medewerker:
de extra mile gaan voor je klanten

Inside sales medewerkers vind je in heel wat sectoren terug. Over sectoren en bedrijven heen zijn er wel gemeenschappelijke taken en competenties.

Klanten werven en behouden, dat is de kerntaak van de  inside sales medewerker. De inside sales medewerker beantwoordt specifieke vragen van klanten en lost de problemen die opduiken voor hen op. Een goede klantenrelatie is immers essentieel. Daarnaast contacteert hij potentiële nieuwe klanten en boekt afspraken in met prospecten. Het spreekt voor zich dat dit commerciële flair vergt.

Ook negotiëren van tarieven behoort tot het takenpakket van de inside sales medewerker. Op basis van volumes onderhandelt hij  het beste tarief met leveranciers zoals rederijen of andere transportfirma’s . Dit vereist natuurlijk onderhandelingsvermogen en sterke communicatievaardigheden. Inside sales medewerkers zijn dan ook voortdurend in contact met alle betrokken partijen.

Bij al deze contacten komt ook wel wat (commerciële) administratie kijken. Voor elke prijsaanvraag stelt de inside sales medewerker een offerte op. Een offerte rekening houdend met de wensen van de klant inzake deadline, transportvolume, frequentie en duurzaamheid. Hij volgt ook de afhandeling ervan op.

Bekijk een filmpje van Samantha Pavlova, inside sales medewerkster bij Shipex. Meer weten over outside sales? Lees hier een artikel!

Logistiek verantwoordelijke: betekenis

logistiek verantwoordelijke

Vaak evolueren magazijnen naar distributiecentrums (DC’s) waar veel meer gebeurt dan de opslag van goederen. Ze zijn er in alle soorten en formaten. Soms dienen ze als opslag van diverse goederen van verschillende klanten. Een andere keer is alle opslag voor één klant of is het gespecialiseerd in een productsoort: van fruit tot chemische of diepvriesproducten. Naast opslag ontfermt een DC zich ook over zaken zoals kwaliteitscontrole, herverpakken en klaarmaken voor transport. De logistiek verantwoordelijke of warehousemanager leidt dat alles in goede banen.

Logistiek medewerker met verantwoordelijkheid

De logistiek verantwoordelijke staat aan het hoofd van het team dat goederen ontvangt, opslaat en herverdeelt. Moeten de producten voldoen aan bepaalde vereisten zoals een speciale verpakking? Ook daarvoor zorgt het team. Het takenpakket van een logistiek verantwoordelijke is uitgebreid. Hij:

 • coördineert, controleert en organiseert alle magazijnactiviteiten
 • overlegt met klanten, transporteurs en leveranciers
 • staat mee in voor de financiële werking van het DC: Waar kosten besparen? Welke ruimte verhuren?

Werken in gevarieerde omgeving

Als logistiek verantwoordelijke ben je van grote betekenis in een distributiecentrum. Staan je communicatieve vaardigheden op punt? Werk je praktisch en nauwkeurig? Hou je het hoofd koel bij problemen? Bekijk dan zeker het beroepsprofiel. Benieuwd hoe het er op de werkvloer aan toe gaat? Dat ontdek je hier. Logistiek verantwoordelijke is een knelpuntberoep.

Wat doet een suveyor?

Stalen nemen, meten en analyseren

Een surveyor is één van de minder gekende functies binnen de internationale handel. Wat doet hij en wat maakt hem onmisbaar in de logistieke keten?

Als grondstoffen worden verkocht of vervoerd, dan kan de klant een controle- en classificatiebedrijf inschakelen om vóór het laden of lossen de lading te controleren op kwaliteit, samenstelling en volume. De surveyor werkt voor zo’n inspectiebedrijf en

 • controleert de kwaliteit van allerlei producten zoals meststoffen, petroleumproducten, chemicaliën … of neemt er stalen van
 • voert metingen uit en maakt nauwkeurig berekeningen om bv. het volume van een tank te bepalen
 • hij analyseert zijn stalen zelf of stuurt ze naar het labo als er speciale apparatuur of veel tijd nodig is.
 • rapporteert zijn resultaten en bevindingen in het systeem.

Kortom een belangrijke schakel in de supply chain: hij controleert en garandeert de kwaliteit en kwantiteit van de goederen.

Het is een gevarieerde job met veel veldwerk. Voor de inspecties gaat de surveyor aan boord van een schip, vrachtwagen, treinwagon, tank, terminal…
Elke plaats waar grondstoffen worden opgeslagen.

Het lossen en laden van goederen staat nooit stil. De surveyor werkt in vroege-late of volcontinu shift.

Nauwkeurig, integer en veilig

Nauwkeurigheid is troef bij het nemen van monsters, berekenen van volumes en gewichten, reinigen van testapparatuur… De surveyor voert zijn opdrachten integer en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel uit. Productkennis is een absolute vereiste waarvoor de surveyor ook regelmatige bijscholingen moet volgen in het inspectiebedrijf. De chemische en technische kennis krijgt hij tijdens deze sessies vaak mee.

Uiteraard volgt de surveyor bij de inspecties strikt de veiligheidsvoorschriften en procedures. Kennis van het Nederlands en Engels is absoluut noodzakelijk voor een goede communicatie. Door de talrijke en diverse veiligheidsvereisten moet men mekaar zeer goed begrijpen.

Meer weten?

Bekijk een filmpje met Lynze, surveyor bij SGS.

Meer info? Bekijk wie een rol speelt binnen de sector!

Bekijk hier

6 redenen om voor de sector van internationale handel, vervoer & logistiek te gaan

icon international
Internationale omgeving
Contacten met de wereld

Een telefoontje met een klant uit Delhi, een videochat met een goederenbehandelaar in Chili en mailen met je collega-expat uit Oekraïne. De internationale omgeving is een van de redenen waarom de logistieke sector zo aantrekkelijk is. Voor veel functies heb je buitenlandse contacten en kom je in aanraking met verschillende culturen. Er is wel een vereiste: je moet een woordje Engels en Frans durven spreken. Want dat zijn vaak de voertaal. Wil je een carrière met een internationaal karakter? Dan is de logistiek een logische stap.

icon international
Internationale omgeving

Een telefoontje met een klant uit Delhi, een videochat met een goederenbehandelaar in Chili en mailen met je collega-expat uit Oekraïne. De internationale omgeving is een van de redenen waarom de logistieke sector zo aantrekkelijk is. Voor veel functies heb je buitenlandse contacten en kom je in aanraking met verschillende culturen. Er is wel een vereiste: je moet een woordje Engels en Frans durven spreken. Want dat zijn vaak de voertaal. Wil je een carrière met een internationaal karakter? Dan is de logistiek een logische stap.

Lees meer
icon variation
Gevarieerde job
Variatie troef

Hou je van afwisseling? In de logistiek ziet elke dag er anders uit. De ene dag voer je levende paarden uit, de volgende regel je de invoer van een Tasmaanse eik. En welk transporttype past het beste bij het product? Uiteraard duiken er ook vaak onverwachte situaties op. Handel je snel en doordacht? Dan ben je uit het juiste hout gesneden.

icon international
Gevarieerde job

Hou je van afwisseling? In de logistiek ziet elke dag er anders uit. De ene dag voer je levende paarden uit, de volgende regel je de invoer van een Tasmaanse eik. En welk transporttype past het beste bij het product? Uiteraard duiken er ook vaak onverwachte situaties op. Handel je snel en doordacht? Dan ben je uit het juiste hout gesneden.

Lees meer
icon fan
Waaier aan functies
Waarom logistiek zoveel functies heeft

Om een product vlot van a naar b te brengen, werken er achter de schermen heel wat mensen met verschillende functies. Denk aan customer service, planning, verkoop en ook operations en forwarding (expeditie). En dan heb je natuurlijk nog de enorme diversiteit aan bedrijven. Kortom: voor elk talent is er altijd wel een functie in de logistieke sector.

icon international
Waaier aan functies

Om een product vlot van a naar b te brengen, werken er achter de schermen heel wat mensen met verschillende functies. Denk aan customer service, planning, verkoop en ook operations en forwarding (expeditie). En dan heb je natuurlijk nog de enorme diversiteit aan bedrijven. Kortom: voor elk talent is er altijd wel een functie in de logistieke sector.

Lees meer
icon responsibility
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid van bij de start

Zelfs als starter krijg je al veel verantwoordelijkheid. Waarom? Omdat in de logistiek transportkosten vaak snel en hoog oplopen. Nauwkeurig werken is dus de boodschap. Heb je de basis onder de knie? Dan krijg je al gauw de kans om dossiers zelf af te werken.

icon international
Verantwoordelijkheid

Zelfs als starter krijg je al veel verantwoordelijkheid. Waarom? Omdat in de logistiek transportkosten vaak snel en hoog oplopen. Nauwkeurig werken is dus de boodschap. Heb je de basis onder de knie? Dan krijg je al gauw de kans om dossiers zelf af te werken.

Lees meer
icon rocket
Groeikansen
Klim op de carrièreladder

De logistieke sector heeft een waaier aan functies. De meeste bedrijven bieden jou dus de kans om door te groeien. Enkele grote spelers hebben zelfs hun eigen opleidingstrajecten. Dankzij ervaring en kennis van het bedrijf liggen de kansen voor het grijpen. Bezit je de juiste kwaliteiten en een gezonde ambitie? En toon je inzet? Dan ligt de weg open naar leidinggevende functies.

icon international
Groeikansen

De logistieke sector heeft een waaier aan functies. De meeste bedrijven bieden jou dus de kans om door te groeien. Enkele grote spelers hebben zelfs hun eigen opleidingstrajecten. Dankzij ervaring en kennis van het bedrijf liggen de kansen voor het grijpen. Bezit je de juiste kwaliteiten en een gezonde ambitie? En toon je inzet? Dan ligt de weg open naar leidinggevende functies.

Lees meer
icon sustainability
Nieuwe technologie & duurzaamheid
Sector in evolutie

Bedrijven in de internationale handel en logistiek zetten volop in op nieuwe technologieën. Door digitalisering willen ze efficiënter werken en duurzaamheid in de supplychain combineren. Om zo de ecologische voetafdruk van het transport te verkleinen. Dat is waarom de logistiek mensen zoekt met een analytisch en probleemoplossend vermogen die tuk zijn op de nieuwste technologieën. Herken je jezelf in dat profiel? Dan is de logistiek jouw gedroomde werkterrein.

icon international
Nieuwe technologie & duurzaamheid

Bedrijven in de internationale handel en logistiek zetten volop in op nieuwe technologieën. Door digitalisering willen ze efficiënter werken en duurzaamheid in de supplychain combineren. Om zo de ecologische voetafdruk van het transport te verkleinen. Dat is waarom de logistiek mensen zoekt met een analytisch en probleemoplossend vermogen die tuk zijn op de nieuwste technologieën. Herken je jezelf in dat profiel? Dan is de logistiek jouw gedroomde werkterrein.

Lees meer