logo linkedin
logo facebook
logo youtube
logo international trade
logo international trade
Bekijk alle cases Ga terug

" We kijken verder dan leeftijd, taal, etniciteit of diploma. Motivatie, nieuwsgierigheid, waarden en normen geven de doorslag. "

Jessica De Block

HR-manager TML

Tailormade Logistics strijkt label Baanbrekende Werkgever op

Transporteur en logistiek dienstverlener Tailormade Logistics (TML) mag zich Baanbrekende Werkgever van het jaar noemen. HR-manager Jessica De Block vertelt over wat dit voor hen en hun medewerkers betekent.

“In 2020 richtten pioniers De Lijn, Jobat en Antwerp Management School het label Baanbrekende Werkgever op. Hun intentie? Het centraal stellen van de medewerker. Een Baanbrekende Werkgever zet resoluut in op een duurzaam mobiliteitsbeleid en een mensgericht personeelsbeleid,” zegt Jessica De Block. “Dit alles op basis van 3 pijlers: minder onderweg, mensgericht hybride werken, slimmer en groener onderweg.”

 

Minder, sneller, groener onderweg

Hoe TML dit concreet invult? “Kostbare tijd verliezen met uren file schuiven, daar maken we komaf mee. We beschikken over een uitgebreid netwerk aan sites zowel in binnen- als buitenland en moedigen op die manier het samenwerken vanop afstand aan. Zo vermijden we onnodige verplaatsingen en zijn we minder, slimmer en groener onderweg.”

 

“Kostbare tijd verliezen met uren file schuiven, daar maken we komaf mee. Hybride samen werken, wordt aangemoedigd.”

 

 Mensgericht hybride werken

“We vinden het belangrijk om loopbanen in beweging te houden. We stimuleren onze medewerkers hun blik te verruimen door nieuwe kennis op te doen en vaardigheden aan te leren. Op die manier trachten we een continue persoonlijke groei te realiseren, zegt Jessica De Block. “ Dat doen we door intern en extern op te leiden, mensen de kans te geven te proeven van een andere functie, afdeling, project of site. Elke medewerker is een essentiële schakel in het TML verhaal. Talenten worden ontdekt, expertise uitgewisseld. We inspireren, stimuleren en moedigen aan.

 

Meer dan 20 nationaliteiten in dienst

“De logistieke sector is erg divers. Dat is bij TML niet anders. Met meer dan 20 nationaliteiten zit inclusie in het DNA van de organisatie. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee maar zorgt tegelijk voor een gedrevenheid en veerkracht. We kijken verder dan leeftijd, taal, etniciteit en diploma. Motivatie, goesting, nieuwsgierigheid en de juiste waarden en normen geven de doorslag. Daarnaast staan integriteit en respect voor mens, materiaal en milieu voorop.

Eénmaal tewerkgesteld in de logistieke sector geraken mensen vaak echt gebeten door die sector. De innovatie en mogelijkheden worden vaak onderschat en mogen we gerust in de verf zetten. Het zijn zowel de oude rotten in het vak als de nieuw gepassioneerden die bij TML een tweede thuis vinden. Mensen met logistieke goesting die initiatief nemen en in oplossingen denken, want goesting creëert passie.”

 

“We kijken verder dan leeftijd, taal, etniciteit of diploma.  Motivatie, nieuwsgierigheid, waarden en normen geven de doorslag.”

 

Kandidaten kiezen bewust voor TML

Of ze al de vruchten plukken van dit inclusieve aanwervingsbeleid? “Een bedrijf dat een duurzaam HR-beleid voert, wordt snel opgemerkt”, zegt Jessica De Block. “Ondanks de huidige arbeidsmarkt zijn we in staat onze vacatures in te vullen, net omdat we de persoon centraal stellen. Onze sollicitanten stromen in via allerlei kanalen. We zetten in op studenten, net afgestudeerden, anderstaligen, mensen die zich in België willen vestigen, personen die zich op professioneel vlak heroriënteren maar evengoed ervaren in ons vakgebied… Anno 2023 kiezen medewerkers voor een organisatie die strookt met hun overtuigingen, een organisatie waarmee ze kunnen connecteren. Het engagement dat we uitspreken om samen een duurzaam parcours af te leggen waarbij evolutie en innovatie centraal staat, helpt.”

“Ons doel? Ongeacht het label dat we verwerven, streven we ernaar een werkgever te zijn waar mensen zich thuis voelen en zich kunnen ontplooien. Een plaats waar ze met energie naartoe komen maar met minstens evenveel energie hun werkdag afronden’”, stelt Jessica De Block.

“De komende jaren zetten we verder in op ontwikkelingsmogelijkheden. We werken persoonlijke groeiplannen uit en blijven op continue basis evalueren. We stellen rollen, taken, expertise, verantwoordelijkheden en communicatielijnen geregeld kritisch in vraag. Binnen onze organisatie gebeurt dit eigenlijk voortdurend in 2 richtingen en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Net die passie zorgt ervoor dat niet alleen onze medewerkers groeien maar ook onze organisatie naar een volgende niveau wordt getild.”

25/04/2023